Nordbygg

Nordbygg, Hallström PR, pr bygg

Norra Europas största mässa för bygg och fastighet går av stapeln vart annat år.