Hallström PR

OUR OFFERS

LOREM IPSUM

STRATEGY

We know the civil engineering sector and know how to reach out most effectively with your message. We build spokespersons with our clients, give attention to their questions and create sales-driving and brand-building communication, which we then measure and follow up on in search tools such as Retriever and Cision.

PRESS

We are in close contact with the civil engineering industry's largest media. We build spokespersons and message platforms so that our customers can also push their issues to a wider audience.

CASE

TEXT

Our skilled writers write regularly in Sweden's largest construction and property magazines, we are also published in general media on issues that affect a wider audience. These are signed by our employers. The texts also reach out to our customers' internal and social channels.

CASE

CONTENT PRODUCTION

With the help of sound and image production, we make your company, your vision and your current issues visible, in order to increase your visibility and strengthen your external image. We have access to the studio, manage projects, produce and distribute the content to the right channels.

SCENE

We coach our clients and build their stage presences, including social media and crisis communications. When they don't want to take center stage to drive the conversation forward, our experienced moderators take the stage.

STRATEGI

Vi kan samhällsbyggnadssektorn och vet hur du når ut effektivast med ditt budskap. Vi bygger talespersoner hos våra uppdragsgivare, ger uppmärksamhet till deras frågor och skapar säljdrivande och varumärkesbyggande kommunikation, som vi sedan gör mätningar och uppföljningar på i sökverktyg som Retriever och Cision.

CASE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus.

startup-g4e6f40905_1280

PRESS

Vi har nära kontakt med samhällsbyggnadsbranschens största medier. Vi bygger talespersoner och budskapsplattformar så att våra kunder även kan drivva sina frågor för en bredare publik.

CASE

newspapers-gf10951a70_1280

TEXT

Våra skickliga skribenter skriver regelbundet i Sveriges största bygg- och fastighetstidningar, vi publiceras även i allmänna medier vid frågor som berör en bredare publik. Dessa signeras av våra arbetsgivare. Texterna når även ut till våra kunders interna och sociala kanaler.

CASE

close-table-technology-notebook-open

LJUD & BILD

Med hjälp av ljud- och bildproduktion får vi ert företag, er vision och era aktuella frågor att synas, för att öka er synlighet och stärka er image utåt. Vi har tillgång till studio, projektleder, producerar och sprider innehållet till rätt kanaler.

CASE

microphone-g7bac08b9a_1920

SCEN

Vi tränar våra kunder och bygger deras scenframträdanden, inklusive sociala medier- och kriskommunikation. När de själva inte vill stå i centrum för att driva samtalet framåt så intar våra erfarna moderatorer scenen.

public-speaking-g373eafe11_1280
Rulla till toppen