IoT podden avsnitt 2

Hallström PR, pr bygg, Iotpodden